Hledáme nové spolupracovníky ze všech regionů.
V současnosti připravujeme společně se svými partnery sérii seminářů o výhodách kogenerace.